СEMKA условия на услугата

Условия за доставка на Седмична Кошница от сезонни плодове и зеленчуци, накратко СеК или само кошница.

Поръчката и доставката на СеК се изпълняват по два начина:
а) Еднократна поръчка за една или повече СеК
б) Членство в СЕМКА Клуб за постоянни доставки на СеК
Клубът представлява дългосрочно споразумение за редовни доставки на хранителни продукти подбрани от СЕМКА. Преди да станете членове, запознайте се с условията, описани тук.

Съдържанието

на кошницата от сезонни плодове и зеленчуци се определя от СЕМКА. То се планира всяка седмица в зависимост от сезона, количеството и качеството на реколтата, наличностите при земеделските производители и възможностите за снабдяване. Във всички случаи кошницата съдържа минимум 5 различни продукта и е с минимално тегло 6 кг. Информация за съдържанието на предстоящата кошница се изпраща до дадения от Вас мейл в Петък на предходната седмица.
Заедно с продуктите от седмичната кошница се доставят и поръчаните от онлайн магазина продукти за седмицата. Поръчки от магазина се извършват от тук: www.semka.org/shop
Получателят може да откаже един или повече продукти от обявеното съдържание на СеК. СЕМКА не влага отказания(те) продукт(и), а ги замества с други продукти от планирания списък, така че общото съдържание да бъде на същата стойност. Тази промяна е безплатна и се извършва, чрез сайта на СЕМКА тук: www.semka.org/product/rep.
Замяна на продукт със специфичен избран от вас продукт се поръчва по същия начин. Замяната може да не бъде изпълнена, поради недостиг на количества от конкретния продукт, а ако се изпълни, се заплаща.
Всички поръчки, откази и замени, направени до Неделя 23:59 на предходната седмица, влизат в списъка за доставка в Четвъртък. Поръчки след този срок се изпълняват в следващата седмица.
В случай, че СЕМКА получи даден продукт в недостатъчно количество и/или качество, поради което не е възможна доставката му същата седмица, СЕМКА заменя липсващите продукти с други и запазва общото количество на кошницата. Ако и това не е възможно, поради кратки срокове, СЕМКА доставя заместващ продукт в допълнение към следващата кошница.

Избор на пакети

Общото съдържание на СеК, се формира от:
Основен пакет (актуални за сезона продукти) и един пакет по избор от:

 • Готварски (предимно зеленчуци и продукти за готвене)
 • Суров (плодове и салати)
 • Микс (смес от плодове и зеленчуци)

Всеки получател може да избира между пакетите Готварски, Суров или Микс, като част от седмичната кошница, както и да поръча допълнително от всички пакети.

Качество

Всички хранителни продукти в седмичната кошница са произведени от земеделски производители, които спазват изискванията на СЕМКА за чистота на доставяните хранителни продукти. Тези изисквания включват, но не се изчерпват със спазването на добри земеделски практики, неизползване на пестициди и химически вещества за обработка на почвите, растенията и животните, освен разрешените за био-производство, невлагане на ГМО, прилагане на устойчиви практики за поддържане на почвите, водите и биоразнообразието, редовно водене на дневници на земеделските обработки и ваксиниране на животните, включващ информация за всички извършени дейности, вложени вещества и използвани методи в процеса на производство.

СЕМКА извършва наблюдение и контрол над методите за производство на производителите, с които работи, като:
а) Познава от близо и поддържа дългосрочен контакт с производителя, пробва продуктите и се запознава с методите на производство на място.
б) Производителят представя сертификат за био производство.
в) Извършва редовни проби за нитрати и случайни проби за други химикали в лаборатория.
В отделни случаи се внасят от съседни страни продукти, които не растат или не могат да се намерят натурално-произведени в България. Когато СЕМКА не контактува директно с производителя, се изисква сертификат за био-производство.
В случаите, когато недобросъвестни производители допускат системни отклонения в качеството и особено в натуралния произход, СЕМКА преустановява работа с тях.

Доставките

се извършват всяка седмица в Четвъртък по определен график. Получателят потвърждава готовността си да осигури достъп на СЕМКА до адреса определен за доставка, по времето, упоменато в графика. СЕМКА си запазва правото за промени в графика, за което Ви уведомява не по-късно от 12 часа преди доставката. При редки случаи, когато по изключение графикът не бъде спазен, куриерът на СЕМКА се свързва с получателя достатъчно рано преди доставката и уговаря удобно време за получаване.
В случай, че в предвидения график Получателят няма да бъде на посочения адрес, той трябва да предостави достъп на куриер на СЕМКА до адреса чрез член на домакинството, съсед или съседен търговски обект или да изпрати не по-късно от 24 часа преди деня за доставка друг адрес за доставка.
СЕМКА доставя всяка седмица, освен в почивните седмици, през които се празнуват Коледа, Великден и други празници с повече от три почивни дни в седмицата. Тук може да се запознаете с График за доставки в гр. София

Амбалажът,

в който са опаковани продуктите се предоставя от СЕМКА срещу депозит и е за многократна употреба, чрез замяна на пълен – за празен. За еднократни поръчки амбалажът е включен в цената на услугата, а за постоянни доставки – не е. Първият кашон или касетка, които получавате в рамките на Клубното членство е безплатен/на. Всеки следващ кашон, който получавате заедно с продуктите, следва да бъде заменен със здрав и чист кашон или заплатен депозит от Вас.

Плащане

Доставките на СеК се заплащат предварително в съответствие с броя кошници, които поръчате. За еднократни поръчки плащането е преди или най-късно в момента на доставка. След получаването на поръчаните продукти и/или брой кошници, СЕМКА спира доставките до нова поръчка от клиента.
За членове на Клуба, при започване се предплащат определен брой кошници (4, 10 или 24) по избор на клиента. След получаването на предплатения брой кошници и при липса на уведомление от ваша страна, се начислява нова такса за същия брой кошници. Плащането е в срок една седмица от възникване на задължението. Ако желаете да промените броя предплатени кошници е достатъчно да направите поръчка за друг план от сайта www.semka.org или ни уведомите писмено по мейл на адрес: club@semka.org
При забавено плащане на дължимата такса в срок от две седмици след възникване на задължението, СЕМКА преустановява доставките до изплащане на дължимата сума.

Отлагане на доставки

Членовете на Клуба могат безплатно да отложат доставка на абонаментна кошница 10 пъти в рамките на сезона (6 месеца: лято / зима) чрез подаване на заявка за отлагане до Неделя 23:59 на предходната седмица на адрес: www.semka.org/delivery.
Членовете на Клуба могат да направят временно спиране на доставките за по-дълъг период, например през летния сезон, при предварително договаряне на срока и заплащането. Условията се уреждат в допълнително писмено (възможно на електронен носител) споразумение.

Спиране на доставки

Спирането на доставки се отнася за членове на Клуба и е равнозначно на прекратяване членството. То е валидно само при писмено заявление на адрес: www.semka.org/delivery. Спирането влиза в сила поне една седмица след подаване на заявлението и след получаване на всички предплатени кошници, освен ако клиентът изрично не упомене друга дата. Заявление за спиране може да се подаде по всяко време. При липса на указание за дата, се подразбира първата възможна дата според условията. След спиране, клиентът винаги може да поднови членството си, чрез нова заявка от сайта на СЕМКА.

Рекламации

Получателят може да предяви рекламация за получен продукт, като писмено отправи до СЕМКА описание на недостатъка на продукта, по възможност съпроводено със снимка на последния до 24 часа от момента на доставка. СЕМКА удовлетворява основателно предявените рекламации, като със следващата абонаментна кошница, в допълнение към нейното количество и състав, достави същия или друг равностоен на този продукт. Във всички случаи на постъпили рекламации по вина на производителя, СЕМКА се задължава да комуникира с него рекламацията, с цел предотвратяване на повторни такива случаи. При системни отклонения в качеството от даден производител, СЕМКА спира да включва негови продукти в кошницата.
За да подадете такъв сигнал, изпратете описание на случая по мейл на hi@semka.org със заглавие, което започва с „Рекламация“. В писмото си опишете:

 1. Продукта и проблема, който намирате;
 2. Седмица или дата на доставката;
 3. Снимка на продукта (ако е приложимо);
 4. Какво искате да получите
Варианти на услугата
 • Еднократни поръчки: доставят се по поръчка от магазина трайни продукти, както и пакети сезонни продукти от планираните за предстоящата седмица.
 • Клуб СЕМКА: доставя се редовна седмична кошница, заедно с поръчани от магазина трайни продукти и пакети сезонни продукти от планираните за предстоящата седмица.
 • Базова услуга (план Б): редовна седмична доставка само на кошница с продукти и минимално обслужване на олекотена цена. Включено е обслужване само по мейл, а всички останали промени спрямо стандартните параметри не са ви нужни или се заплащат.
 • Солидарна Програма (СиП): Програма за годишно участие в Клуба за Солидарно Земеделие с избрани производители – партньори на СЕМКА.
 • За повече информация, запитайте на: hi@semka.org

Ниво на обслужване

В зависимост от варианта на ползване на услугата – различните компоненти от обслужването или са включени в пакетната цена, или се заплащат при ползване. Кошницата е една и съща за всички варианти на услугата, с изключение на индивидуалния избор на пакет (Готварски, Суров или Микс). Следва сравнителна таблица за различните варианти и нивото на обслужване включено в цената.


Цената

на всяка една седмична кошница, независимо от конкретното съдържание на продуктите в нея, е фиксирана съгласно плана, по който се поръчва. Кошницата е една и съща за всички планове, с изключение на индивидуалния избор на пакет (Готварски, Суров или Микс). Следва таблица с цените според различните планове и варианти.